เช็คให้ดี! ลายมือสามารถบอกรหัสกรรมชีวิตได้ ทั้งวิบากกรรม และ โชคดี

เช็คให้ดี! ลายมือสามารถบอกรหัสกรรมชีวิตได้ ทั้งวิบากกรรม และ โชคดี
รุ่งโรจน์ เปี่ยมพงศ์สานต์ นักพยากรณ์ชีวิตบนฝ่ามือ ได้เขียนข้อความลงบนเพจ ดูลายมือตามรหัสกรรมชีวิต ดังนี้ การพยากรณ์ชีวิตบนฝ่ามือตามรหัสกรรมนั้นจะบอกล่วงหน้าของคนผู้นั้นว่าท่านจะพบวิบากกรรมเคราะห์กรรมและท่านจะประสบโชคดีช่วงจุดอายุที่เท่าไร รหัสชีวิตจะบอกไว้ล่วงหน้าทั้งหมดและย้อนหลังให้ดูว่าเมื่อจุดอายุ 34 ฝ่ามือของของผู้นี้ประสบเคราะห์กรรมร้ายแรง สำหรับเรื่องราวเคราะห์กรรมและโชคดีตามรหัสชีวิตเป็นของที่มีแต่อดีตชาติทั้งสิ้น บางท่านที่ทำบาปกรรมในชาตินี้บังเอิญไปตกตรงเส้นเคราะห์กรรม พอดีก็จะเกิดกรรมสนองหรือกรรมทันตาให้ บ้างก็บอกว่ายังไม่ถึงเวลาเพราะยังมีบุญเก่าอยู่ จริงๆแล้วรหัสชีวิตจะแสดงผลกรรมเฉพาะบนฝ่ามือเท่านั้น

รุ่งโรจน์ เปี่ยมพงศ์สานต์ นักพยากรณ์ชีวิตบนฝ่ามือ


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net