สถาบันการขับร้องครูโอปอ และศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นานาชาติ ร่วมสนับสนุน โครงการครูของประชาชน

สถาบันการขับร้องครูโอปอ และศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นานาชาติ ร่วมสนับสนุน โครงการครูของประชาชน
โครงการ “ครูของประชาชน” เป็นโครงการที่น้อมนำแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการมอบการศึกษาที่ดีให้กับเยาวชน ซึ่งในปัจจุบันหนึ่งในปัญหาของการศึกษาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข คือปัญหาเรื่องการขาดแคลนครู ในโรงเรียนขนาดเล็กที่ห่างไกล ครูที่เป็นแบบอย่างในการทำเพื่อชุมชนและส่วนรวม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาการขาดแคลนครู และปลูกจิตสำนึกในชุมชนให้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนครู โดยโครงการ ครูของประชาชน ได้รับการสนับสนุนการแสดงจัดเต็ม โดย สถาบันการขับร้องครูโอปอ และ ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ซึ่งภายในงานแถลงข่าว  ผอ.บรรณวัฒน์ วัชรกุลภิรมย์ หรือ ครูโอปอ  ที่ได้ยกทัพเยาวชนจิตอาสารด้านการแสดงที่นำเสนอการแสดงจากทุกภูมิภาคของประเทศ และยังได้ร่วมขับร้องเปิดเวทีด้วยผลงานเพลงบ้านของเรา ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าทุกคนมีครูที่เป็นเหมือนคนในบ้าน ของทุกๆคน  ซึ่งได้รับความสนใจจาก ประชาชนทั้งชาวและชาวต่างประเทศจำนวนมาก และ นำน้องๆมารำไทยถึง 4 วัน ติดต่อกัน  นับเป็นความภาคภูมิใจ แทนคนไทยทั้งประเทศเลยก็ว่าได้ 

สนใจกิจรรมจิตอาสา ครูโอปอ 084-919-4619 


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net