"ครูเอิร์น" ชวนคนไทย ร่วมชมการแสดง แสงสีเสียงสื่อผสมชุด "นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า"

"ครูเอิร์น" ชวนคนไทย ร่วมชมการแสดง แสงสีเสียงสื่อผสมชุด "นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า"
รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม จัดนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดนิทรรศการ องค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระบรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “มหามงคลสมัยพระขวัญไผทเถลิงรัช” และ องค์ความรู้เกี่ยวกับขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน “ขบวนนาวาอารยศิลป์แผ่นดินสยาม” ระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง โดยมีกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมชุด “นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า” และชมนิทรรศการองค์ความรู้ฯ ณ ท้องสนามหลวงในโอกาสนี้ ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ในฐานะภรรยาผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดร.ดร๊าฟ-ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมชม นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบคลองโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค กับคณะรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน นำโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล เมื่อวันก่อน

โดย ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีที่เอิร์นได้มีโอกาสเข้าร่วมชมกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงในครั้งนี้ ซึ่งสวยงามอลังการมากจริงๆ กิจกรรมในครั้งนี้ ยังจะมีให้ชมกันอีกวันละ 6 รอบ ไปจนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน นี้ เอิร์นจึงอยากจะขอเชิญชวนคนไทยทุกคน ให้มีโอกาสไปชมกิจกรรมนี้กัน รีบไปชมกันนะคะ คนไทย #นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า @ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net