ตัวอย่างรหัสชีวิตลายฝ่ามือ ทำอาชีพเสริมแล้วปัง

ตัวอย่างรหัสชีวิตลายฝ่ามือ ทำอาชีพเสริมแล้วปัง
ใครๆก็อยากรวยมีเงินมีทองมากมาย แต่จะได้เงินมาจากที่ไหน ถ้าไม่ทำมาหากินมีอาชีพก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความรวยจากตระกูลของตัวเอง คนเราไม่ใช่ว่าจะร่ำรวยกันทุกคนได้ แต่สาเหตุหนึ่งแห่งความรวยจากอาชีพที่จะกล่าวถึงนี้ บางคนรวยแล้วประกอบอาชีพทางธุรกิจจนประสบความสำเร็จแล้วแต่ก็อยากจะรวยให้มากๆอีก โดยทำธุรกิจเสริมเพิ่มหลายอย่างเพื่อให้เกิดฐานะมั่นคงในชีวิต ซึ่งในที่นี้จะขอกล่าวถึงผู้ที่มีอาชีพทำธุรกิจหลายอย่างเพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้มากกว่าเดิม เมื่อถึงเวลาดวงตกก็จะสามารถอยู่รอดปลอดภัยได้ ดังเช่นตัวอย่างลายฝ่ามือนี้ที่มีรหัสชีวิตเส้นการงานที่จะต้องทำหลายอย่างและมีเส้นประกอบอื่นๆที่ส่งเสริมให้ชีวิตบรรลุเป้าหมายแห่งความสำเร็จ ด้วยหมายเลข 1 มีเส้นวางแผนเป็นรูปหางศรอยู่ที่โคนเส้นใจ                 

หมายเลข 2 มีเส้นกลยุทธ์ทางธุรกิจ เป็นเส้นตั้งอยู่ที่เนินพุธ โคนนิ้วก้อย                  

หมายเลข 3 ที่เนินอาทิตย์ มีเส้น เครื่องหมายโชคดีที่สวยงาม จะมีชื่อเสียงเป็นที่นิยม              

หมายเลข 4 ที่เนินเสาร์ มีเส้นวาสนามาจากเนินจันทร์ และมีเครื่องหมายโชคดีรองรับ                  

หมายเลข 5 เนินพฤหัสฯ มีกากบาทอยู่มากมาย จะมีผู้คนรู้จักมากมายสังคมให้การยอมรับ                       

หมายเลข 6 เส้นเสาร์เสริมเพิ่มเติมอยู่หลายเส้นหมายถึงมีงานหลายอย่างที่จะต้องทำ

ฉะนั้นบุคคลใดที่มีรหัสชีวิตลายฝ่ามือใกล้เคียงแบบนี้ จะต้องทำอาชีพเสริมเพิ่มเติมอยู่หลายอย่างและประสบความสำเร็จด้วย แต่ ทั้งนี้ จะต้องดูช่วงระยะเวลาที่จะลงทุนทำธุรกิจเสริมด้วยเพื่อมิให้ผิดพลาดเสียหายในการลงทุนได้พยากรณ์โดย รุ่งโรจน์ เปี่ยมพงศ์สานต์


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net