แพงหูฉี่? เปิดค่าซ่อมรถฉีดน้ำแรงดันสูง (จีโน่) เสียหายจากม็อบ 5 คัน  47 ล้านบาท

แพงหูฉี่? เปิดค่าซ่อมรถฉีดน้ำแรงดันสูง (จีโน่) เสียหายจากม็อบ 5 คัน 47 ล้านบาท
วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เว็บไซต์กองบัญชาการตำรวจนครบาล หรือ บช.น. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถฉีดน้ำแรงดันสูงควบคุมฝูงชน  (จีโน่)  ที่ชำรุดเสียหายจากกรณีการชุมนุมสาธารณะ จำนวน 5 คัน โดยวิธีการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยระบุข้อความว่า ตามที่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้มีหนังสือเชิญชวนให้ผู้ประกอบการยื่นซองเสนอราคารายการ จ้างซ่อมแซมรถฉีดน้ำแรงดันสูงควบคุมฝูงชนที่ชำรุดเสียหายจากกรณีการชุมนุมสาธารณะ จำนวน 5 คัน นั้น 

กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ ราชการกำหนด และผ่านเกณฑ์การพิจารณาในการเสนอราคา คือ บริษัท เคทรี คอปอเรชั่น จำกัด โดยเสนอราคา 47,080,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆโดยไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้ และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ ดังนั้นบริษัท เค ทรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงเป็นผู้ชนะการเสนอราคาครั้งนี้

ขอบคุณ ภาพ : twitter FM91 Trafficpro


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net