“บุญลือ” เปิดอบรมทักษะ SURF SKATE เมืองปทุมธานีฯ กีฬาบนกระดานมีล้อของคนทุกวัย ต้านภัยยาเสพติด

“บุญลือ” เปิดอบรมทักษะ SURF SKATE เมืองปทุมธานีฯ กีฬาบนกระดานมีล้อของคนทุกวัย ต้านภัยยาเสพติด


เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. ที่สนามนกฮูกสเก็ตปาร์ค อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดการอบรมทักษะการเล่น SURF SKATE ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสัมนา ในการใช้กีฬาเป็นสื่อในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อห่างไกลยาเสพติด โดยมีผู้ที่สนใจในการฝึกทักษะทางกีฬา SURF SKATE  เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ส.ส.ศุภชัย นพขำ คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เจ้าของโครงการฯ กล่าวว่า การอบรมทักษะการเล่น SURF SKATE  ซึ่งเป็นหนึ่งในกีฬาที่ประชาชนหันมาสนใจและเลือกนำมาออกกำลังกายที่มีแพร่หลายมากขึ้น แต่จำเป็นที่จะต้องมีทักษะในการทรงตัว รวมไปถึงความปลอดภัยของผู้เล่น ตนจึงได้นำเสนอขอให้คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร สนับสนุน SURF SKATE  เพื่อใช้เป็นกีฬาเป็นสื่อในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อห่างไกลยาเสพติด ที่ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย และปรากฏว่ามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมากว่า 400 คน


ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ถือเป็นการนำกุศโลบายมาใช้ในการออกกำลังกาย ซึ่ง SURF SKATE  เป็นหนึ่งในการออกกำลังกายที่ประชาชนในทุกช่วงอายุให้ความสนใจ แต่กีฬานี้จำเป็นที่จะต้องมีทักษะ ในเรื่องของความปลอดภัยและควรที่จะมีลานสนามเช่นที่บริเวณนี้ แน่นอนว่าหากมีการรวมกลุ่มออกกำลังกลายก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงและยังทำให้วัยรุ่นไม่สนใจที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ที่จะเป็นการสร้างกำแพงป้องกันเสพติดภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี
ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net