ศรีสะเกษ บริษัทศิลามาทวีเชิญประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 3/2562

ศรีสะเกษ บริษัทศิลามาทวีเชิญประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 3/2562


เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริษัท ศิลามาทวี จำกัด เลขที่ 181 หมู่ 8 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นายสมพจน์   ขอมปรางค์  กรรมการ บริษัท ศิลามาทวี จำกัด เปิดเผยว่า  ด้วยบริษัท ศิลามาทวี จำกัด ซึ่งประกอบกิจการโรงโม่หินจำหน่ายหิน ได้กำหนดจัดประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 3/2562 ขึ้นในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมครัวฟ้าหลังฝน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  เพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  คือ  วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 2/2562 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมสำเนารายงานการประชุม 


กรรมการ บริษัท ศิลามาทวี จำกัด เปิดเผยต่อไปว่า  วาระที่ 2 เรื่องพิจารณา การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ  บริคณฑ์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อบริษัท) และวาระที่ 3 เรื่องอื่น (ถ้ามี)  ดังนั้น   จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัท ศิลามาทวี จำกัดทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วยภาพ / ข่าว : ผู้สื่อข่าวคลิ๊กนิวส์  ศรีสะเกษ


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net