ไขรหัสชีวิต! มีเส้นเสาร์บนฝ่ามือหลายเส้น ส่งผลดีต่ออาชีพการงานหรือไม่?

ไขรหัสชีวิต! มีเส้นเสาร์บนฝ่ามือหลายเส้น ส่งผลดีต่ออาชีพการงานหรือไม่?


อาชีพ คือการประกอบการงานที่มีค่าตอบแทนเป็นเงิน เพื่อการดำรงอยู่ของชีวิตทุกคนต้องมีอาชีพ เช่น อาชีพกสิกร ลูกจ้าง ข้าราชการพ่อค้า นักธุรกิจและอื่นๆที่เป็นอาชีพ ในที่นี้จะเสนอเรื่องรหัสชีวิตของอาชีพการงาน บางคนทำงานหน้าเดียวเช่นเป็นลูกจ้างบริษัทหรือรับราชการ ครูบาอาจารย์ พวกนี้ทำมา ค่อนชีวิตแต่ทำไมไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ร่ำรวยเหมือนคนอื่น อาศัยแต่เงินเดือนเท่านั้นแต่หารู้ไม่ว่า ถ้าเราได้ทำงานอื่นเสริมด้วยก็จะเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับตัวเองกับครอบครัวด้วย บางคนเข้ามาขอดูลายฝ่ามือเพื่ออยากจะทราบการทำธุรกิจอื่นเพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้กับตัวเองมักจะได้รับคำถามว่าเมื่อไหร่จะรวย จากการตรวจสอบลายฝ่ามือบางท่านมีโอกาสรวยได้จากการงานอาชีพเสริมเพราะมีเส้นวาสนาเพิ่มเติมอยู่บนฝ่ามือหมายถึงชีวิตจะต้องทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ซึ่งเจ้าของฝ่ามือไม่ได้รู้มาก่อน ฉะนั้นในที่นี้จะขอนำเสนอเกี่ยวกับการทำอาชีพเสริมตามเส้นวาสนาที่มีหลายเส้นบนฝ่ามือ


ตามรูปภาพถ่ายนี้จะเห็นว่า มีเส้นวาสนาอยู่หลายเส้นหรือที่เรียกว่าเส้นเสาร์ หมายถึงผู้ที่มีเส้นเสาร์หลายเส้นจะต้องเป็นผู้ที่ทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันและควรจะต้องทำเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตัวเอง ใครที่มีเส้นเสาร์เพิ่มอยู่บนฝ่ามือควรวางแผนและลงมือทำได้เลยแต่ต้องดูช่วงจังหวะของจุดอายุด้วย ว่าในช่วงนั้นมีเส้นอะไรตัดขวางหรือเปล่า จะต้องมีการตรวจสอบด้วยพยากรณ์โดย รุ่งโรจน์ เปี่ยมพงศ์สานต์


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net