5 เนินสำคัญ เครื่องหมายรหัสชีวิต คนทำธุรกิจ-การค้ารุ่ง ต้องมีบนฝ่ามือ

5 เนินสำคัญ เครื่องหมายรหัสชีวิต คนทำธุรกิจ-การค้ารุ่ง ต้องมีบนฝ่ามือ


ความน่าเชื่อถือความมีชื่อเสียงเป็นที่ไว้วางใจ ได้รับความนิยมชมชอบ วัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมที่ทำให้เชื่อถือได้รับความนิยมเช่น การประกวดการแข่งขันต่างๆ การทำอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ลูกค้า แต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึง อาชีพที่เกี่ยวข้องกับ การค้าขายอาหาร ตั้งแต่เล็กจนถึงร้านใหญ่ การทำอาหารเปิดร้านอาหารจะทำอย่างไรให้คนเกิดความนิยมชมชอบ จะต้อง มีฝีมือในการทำอาหารที่มีความอร่อยเป็นเลิศ เป็นที่ติดใจกับลูกค้าทั่วไปด้วย จะต้องประกอบด้วยวัตถุดิบที่ดี สถานที่ ผู้ปรุงอาหาร พนักงานต้อนรับจะต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีด้วย เมื่อทุกอย่างพร้อม เจ้าของกิจการจะต้องมีรหัสชีวิตที่ดีด้วย เพราะบางคนมีฝีมือแต่ค้าขายไม่ประสบความสำเร็จก็มีเยอะ ซึ่งถ้าหากเจ้าของกิจการมีรหัสชีวิตที่ดีและเนินบนฝ่ามือได้มาตรฐานก็จะเป็นแรงพลังขับเคลื่อนให้กิจการเจริญรุ่งเรืองดังตัวอย่างภาพนี้ ที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการค้าขาย

หมายเลข 1  เนินพุธ มีเส้น ธุรกิจ เป็นเส้นตั้งหลายเส้น  
หมายเลข 2 เนินอาทิตย์ มีเครื่องหมายโชคดีสวยงาม เป็นเนินที่เกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงความน่าเชื่อถือไว้วางใจคนทำการค้าจะต้องมีเส้นแบบนี้           
หมายเลข 3 เนินเสาร์ เกี่ยวกับการงานการเงิน มีเครื่องหมายโชคดีรองรับอย่างต่อเนื่องที่เส้นวาสนา                             
หมายเลข 4 เนินพฤหัสบดี ที่มีกากบาทอยู่บนเนินหลายจุด เกี่ยวกับผู้คนที่รู้จักในชื่อเสียง รวมทั้งความโชคดีของการงานและการเงินด้วย                 
หมายเลข 5 เส้นวาสนาต้องมาจากเนินจันทร์ จะมีผู้คนให้การสนับสนุน หรือลูกค้าที่มีอุปการะคุณ                   


ฉะนั้นใครก็ตามถ้ามีเครื่องหมายรหัสชีวิตแบบนี้ ธุรกิจการค้าจะประสบความสำเร็จไปด้วยดีเกินคาด เพราะมีรหัสชีวิตที่ดีเป็นตัวสนับสนุนให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง แต่ถ้าหากรหัสชีวิตไม่สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วนดังกล่าวนี้ก็จะทำให้พลังผลักดันลดน้อยลง การบริหารงานก็จะเหนื่อยกว่าเดิม
 พยากรณ์โดย รุ่งโรจน์ เปี่ยมพงศ์สานต์


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net