เตือนผู้ประกอบการ ระวังจุดเส้นหายนะโผล่บนฝ่ามือ อาจทำธุรกิจล้มเหลว

เตือนผู้ประกอบการ ระวังจุดเส้นหายนะโผล่บนฝ่ามือ อาจทำธุรกิจล้มเหลว


การทำธุรกิจไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ทุกอาชีพก็ต้องมีกำไรและขาดทุนแล้วแต่ว่าอาชีพนั้นจะเป็นที่นิยมหรือไม่ การทำธุรกิจในสาขาอาชีพต่างๆ ก็ต้องใช้ฝีมือความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจประทับใจในผลงานธุรกิจการค้าของตัวเอง สำหรับเรื่องการค้าขายก็ต้องมีขึ้นมีลงมีกำไรขาดทุนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว ชึ่งรหัสชีวิตบนฝ่ามือจะบอกได้ว่าในช่วงไหนที่ควรลงทุนหรือขยายงาน ช่วงไหนที่ไม่ควรลงทุนหรือขยายงาน เพื่อระมัดระวังให้ธุรกิจของตัวเองปลอดภัย ไม่ประสบความล้มเหลว ซึ่งจุดนี้ถ้าเรารู้ล่วงหน้าก็จะหลีกเลี่ยงได้

ในที่นี้จะขอกล่าวถึงผู้ประกอบการธุรกิจที่มีกิจการเป็นที่ยอมรับประสบความสำเร็จมาอย่างช้านาน แต่เมื่อจุดอายุเคลื่อนที่มาถึงจุดเส้นหายนะก็อาจจะพังได้ โดยที่เจ้าของธุรกิจไม่ทราบล่วงหน้าแต่ถ้าทราบล่วงหน้าก็จะระมัดระวังหลีกเลี่ยงการลงทุนหรือขยายงานได้อย่างปลอดภัย


ตัวอย่าง รูปภาพที่แสดงเส้นหายนะบนฝ่ามือขวา ที่จุดอายุ 50-55 จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้ธุรกิจการค้าเสียหายในช่วงนี้ ต้องระงับการลงทุนหยุดการขยายงานในช่วงนี้เพื่อไม่ให้ กิจการต้องเสียหาย 

พยากรณ์โดย / รุ่งโรจน์ เปี่ยมพงศ์สานต์
ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net