อย่ามัวเป็นลูกจ้าง! รหัสชีวิตฝ่ามือแบบนี้ ทำธุรกิจแล้วปัง ค้าขายฉลุย

อย่ามัวเป็นลูกจ้าง! รหัสชีวิตฝ่ามือแบบนี้ ทำธุรกิจแล้วปัง ค้าขายฉลุย


ผู้ที่มีความประสงค์จะทำอาชีพต่างๆ แต่ยังไม่รู้แนวทางว่าจะไปประกอบอาชีพทางไหนดีเช่น ทำงานรับจ้าง ค้าขายหรือเป็นข้าราชการ จุดประสงค์ของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไป ก็เพื่อต้องการความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตด้วยกันทั้งนั้น บางคนก็ตั้งใจ มาในแนวทางที่ ถูกต้องแต่บางคนไปผิดแนวทางไม่ใช่ตามความถนัดของตน หรือประกอบอาชีพตามที่บิดามารดาต้องการ สำหรับ รหัสชีวิตของรูปแบบฝ่ามือต่อไปนี้เราจะเจาะจงว่าควรจะต้องทำอาชีพ ธุรกิจการค้าเท่านั้น  รหัสชีวิตบนฝ่ามือที่ควรจะประกอบอาชีพทางการธุรกิจตามที่ได้กำหนดไว้เป็นหลักสำคัญ บางคนมัวแต่ไปทำงานเป็นลูกจ้างแบบรับเงินเดือนทั้งที่ตัวเองมีรหัสชีวิตในการทำธุรกิจมากกว่า จึงทำให้ชีวิตไม่สมหวังประสบความสำเร็จ หรือสร้างฐานะได้ เสียเวลาไปก็มากเลยฉะนั้นถ้าใครมีลักษณะแบบนี้และมีสัญลักษณ์เส้นรหัสชีวิตที่เป็นแบบนี้ตามตัวอย่างก็สมควรที่จะประกอบอาชีพทางด้านธุรกิจหรือการค้าเท่านั้นจะดีกว่าการทำอาชีพอื่น


ตัวอย่างรูปภาพนี้ หมายเลข 1 เส้นพุธเริ่มต้นจากที่เนินศุกร์พุ่งไปที่เนินพุธ มีเส้นแตกแขนงแบบลักษณะนี้ คือเส้นการเปลี่ยนแปลงฐานะ                            

หมายเลข 2 มีเส้นตั้งเป็นแนว หลายเส้น อยู่ที่เนินพุธ โคนนิ้วก้อย ทั้งมือซ้ายหรือมือขวาก็ได้ หมายถึงเส้นกลยุทธ์ทางธุรกิจ                            พยากรณ์โดย รุ่งโรจน์ เปี่ยมพงศ์สานต์


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net