เช็กเลย "ฝ่ามือแบบไหน" งานโดดเด่น มีชื่อเสียง สังคมให้การยอมรับ

เช็กเลย "ฝ่ามือแบบไหน" งานโดดเด่น มีชื่อเสียง สังคมให้การยอมรับ


ผู้คนที่ประกอบอาชีพแต่ละสาขาอาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้คน ถ้ามีชื่อเสียงเป็นที่นิยมก็จะมีคนรู้จักมากถ้ามีความนิยมน้อยก็จะมีคนรู้จักน้อยแตกต่างกันออกไป สำหรับผู้ที่มี ความนิยมคนรู้จักมากมีชื่อเสียงโด่งดังในสังคม เช่นศิลปินดาราที่มีชื่อเสียง ผู้ที่มีชื่อเสียงในการทำประโยชน์ให้กับสังคม หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับ ลูกค้าเช่นธุรกิจการค้า ธุรกิจที่มีผู้คนรู้จักให้การสนับสนุนเป็นอย่างมากรวมทั้งอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ และคนหมู่มากทั่วไป จะต้องเป็นผู้ที่มีเนินพฤหัสสวยงามอยู่บนฝ่ามือ โดดเด่นเป็นสง่า ได้มาตรฐาน ถ้าเกินมาตรฐานยิ่งดีมีชื่อเสียงไปไกล

สำหรับเนินพฤหัสบดี ที่เกี่ยวข้อง เนินจะต้องนูนเด่นกว้าง มีกากบาทอยู่มากมายเป็นวงกลม หรือที่เรียกว่าวงคุณธรรม อิทธิพลของเนิน เกี่ยวกับชื่อเสียง เกียรติยศ คุณธรรมความซื่อสัตย์ เป็นที่ยอมรับของสังคม ตั้งแต่ระดับชุมชน จนถึงประเทศ หรือ ระดับโลก นอกจากนี้แล้ว ยังมีความหมายถึงการงานและการเงินด้วย เมื่อจุดอายุเคลื่อนที่มาถึงบริเวณนี้เมื่อใดจะบังเกิดผลให้มีความโชคดีประสบความสำเร็จในเรื่องการงานและการเงินเป็นอย่างมากด้วย


และนี่คือรูปภาพตัวอย่างผู้ที่มีเนินพฤหัสบดีที่สวยงาม มีเครื่องหมายกากบาทอยู่มากมาย เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในอาชีพของตัวเอง ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน เป็นที่ยอมรับในสังคม
พยากรณ์โดย รุ่งโรจน์ เปี่ยมพงศ์สานต์


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net