ผู้รับเหมาไทยยื่นสภาฯขอความเป็นธรรม ถูกบริษัทเกาหลีเบี้ยวจ่ายค่าจ้าง แถมเรียกค่าปรับกว่า 100 ล้าน

ผู้รับเหมาไทยยื่นสภาฯขอความเป็นธรรม ถูกบริษัทเกาหลีเบี้ยวจ่ายค่าจ้าง แถมเรียกค่าปรับกว่า 100 ล้าน


เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 64 เวลา 11.00 น. ณ จุดรับยื่นหนังสือ ชั้น 1 (โซนกลาง) อาคารรัฐสภา นายแทนคุณ จิตต์อิสระ เลขานุการคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่นหนังสือจาก นายโสภณ เรืองกิตติกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เรื่อง ขอความเป็นธรรมกรณีทำงานแต่ไม่ได้รับค่าจ้าง

สืบเนื่องจากบริษัท ซีซีเอส  คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ทำสัญญารับงานติดตั้งเครื่องจักรและงานท่อเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 57 จากบริษัท พอสโก เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นของชาวเกาหลีแต่จดทะเบียนเป็นบริษัทสัญชาติไทย เป็นผู้รับเหมาหลักของโครงการพีทีที ฟีนอล เทรนทรู ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก มาบตาพุด จ.ระยอง มีบริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของโครงการ โดยตั้งแต่เริ่มทำงานได้ประสบปัญหาเรื่องความล่าช้าของงานจากการไม่ส่งมอบพื้นที่ตามระยะเวลา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบและขาดแคลนวัสดุ จนกระทั่งหมดสัญญาการทำงานในวันที่ 28 พ.ค. 58 แต่ยังไม่แล้วเสร็จและยังมีการส่งแบบให้ทำงานหลังจากนั้นอย่างต่อเนื่องคิดเป็นร้อยละ 49.6 ของงานทั้งหมด จนเมื่อประมาณปลายเดือน ก.ย. 58 ทางประเทศเกาหลีได้ส่งหนังสือมาแจ้งว่า ขอระงับการจ่ายเงินค่าผลงานทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัททำงานล่าช้า อีกทั้งต้องจ่ายค่าปรับและผลงานเบิกเกิน รวมทั้งคิดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อาทิ ค่าแรงงานของคนงานที่ทางเกาหลีนำเข้ามาทำงาน แต่กลับมาคิดค่าใช้จ่ายที่บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เฉลี่ยคนละ 3,000 บาทต่อวัน รวมทั้งสิ้นประมาณ 66 ล้านบาท ซึ่งสรุปแล้วในขณะนั้นนอกจากทางบริษัท ซีซีเอส คอร์เปอเรชั่น จำกัด จะไม่ได้เงินจากการทำงานที่ค้างชำระแล้ว ยังต้องนำเงินไปคืนให้ทางเกาหลีอีกประมาณ 110 ล้านบาท 


ต่อมาภายหลังได้มีการนัดเจรจาอีกหลายครั้งแต่ไม่เป็นผลเพราะทางเกาหลียืนยันเรื่องค่าปรับล่าช้าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามเดิม ดังนั้น ตนจึงไปร้องต่อคณะอนุญาโตตุลาการหอการค้านานาชาติ (ICC) ตามข้อกำหนดของสัญญา แต่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการหอการค้านานาชาติและศาลไทย ทั้งที่พยานหลักฐานและพยานบุคคลแสดงให้เห็นว่าความล่าช้าเกิดจากทางเกาหลี ส่งผลให้ทางบริษัทได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงขอเรียกร้องความเป็นธรรมมายังประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

ด้านนายแทนคุณ จิตต์อิสระ กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า มีความเห็นใจในปัญหาความเดือดร้อนของผู้เสียหายเป็นอย่างมาก โดยจะนำเรื่องดังกล่าวกราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา และจะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะ กมธ.ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้บริษัทฯ ได้รับความเป็นธรรมต่อไป
ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net