เริ่มแล้ว! 4 งานแสดงสินค้าส่งท้ายปี สัมผัสโลกนวัตกรรม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต สู่ยุค Next Normal

เริ่มแล้ว! 4 งานแสดงสินค้าส่งท้ายปี สัมผัสโลกนวัตกรรม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต สู่ยุค Next Normal


“นีโอ” ผนึกพันธมิตร เปิดงานแสดงสินค้าระดับชาติแล้ววันนี้ รวบรวม 4 งานแสดงสินค้าครั้งใหญ่ส่งท้ายปี ทั้งงานด้านการค้าและการตลาดออนไลน์ ด้านธุรกิจรับจ้างผลิต ด้านการศึกษา และด้านการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับผู้สูงอายุ พร้อมโชว์นวัตกรรมเด่นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในวิถีใหม่แบบ Next Normal ตั้งแต่วันที่ 23 -25 ธันวาคม 2564 ณ ฮอลล์ 103-104 ไบเทค บางนา คาดตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง 3 วัน ตั้งเป้าหมายผู้เข้าชม 10,000 คน เกิดการซื้อ-ขายสินค้าและบริการไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท

 นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยในพิธีเปิด 4 งานแสดงสินค้า ว่า วันนี้ (23 ธันวาคม 2564) “วิกฤตโควิดเป็นตัวเร่งให้เกิดการปฏิรูปด้านการศึกษา ทุกคนต้องปรับตัวเพื่อให้ยังสามารถดำเนินการสอนต่อไปได้  ด้วยพันธกิจและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไทย ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สอดคล้องกับการจัดงาน EdTeX 2021 ที่รวบรวมเทคโนโลยี นวัตกรรม และโซลูชั่นเพื่อช่วยยกระดับการศึกษาไทยในยุค Next Normal การจัดงานในครั้งนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในหลากหลายมิติ ที่ไม่ใช่แค่ด้านการศึกษา แต่ยังสามารถพัฒนาในด้านการค้าการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างอาชีพทางเลือกในยุคดิจิทัล และช่วยให้ทุกคนสามารถเตรียมความพร้อมรับมือกับการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับคนในครอบครัวในยุควิถีถัดไปได้อีกด้วย” กระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

นางสาวกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. กล่าวว่า “ด้วยภารกิจหลักของฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ ที่ต้องการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นผู้นำศูนย์กลางการแสดงสินค้านานาชาติของอาเซียน ด้วยการเสริมฐานรากอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าของไทยให้แข็งแกร่ง สสปน. จึงได้วางกลยุทธ์เชิงรุกในการพัฒนาและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจให้กับบรรดาผู้ประกอบการ ผ่านโครงการสนับสนุนแบบครบองค์ 360 องศา สำหรับ ผู้จัดงานแสดงสินค้า (Organizer) ผู้ร่วมแสดงสินค้า (Exhibitor) และผู้ร่วมชมงาน (Visitor) สสปน. เชื่อมั่นว่า การจัดงานครั้งนี้จะช่วยให้พวกเราทุกคนสามารถปรับตัว และเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ได้อย่างรอบด้าน รวมถึงเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจ กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ และส่งเสริมศักยภาพการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล”


นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ กรรมการบริหาร / เลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “วิกฤตการณ์ที่ผ่านมาเป็นตัวกระตุ้นให้ธุรกิจรับจ้างผลิต OEM มีอัตราการเติบโตสูงขึ้น อันเนื่องมาจากมีผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ อยากสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองเพิ่มมากขึ้น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยให้แข็งแกร่ง ผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล จึงได้ร่วมกับ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด จัดงาน e-Biz & OEM Manufacturer Expo 2021 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการผลิตสินค้าได้พบกับบริษัทผู้รับจ้างผลิต OEM ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล พร้อมต่อยอดการทำการตลาดและขายสินค้าผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม และออนไลน์โซลูชั่นครบวงจร” 

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ “นีโอ” ในฐานะผู้จัด 4 งานใหญ่ คือ e-Biz Expo 2021, OEM Manufacturer Expo 2021, EdTeX 2021 และ InterCare Asia 2021 กล่าวว่า นวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ Thailand Next Normal โดยรวบรวมโซลูชั่นที่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคในวิถีใหม่แบบ Next Normal ซึ่งเริ่มต้นแล้วตั้งแต่วันที่ 23 -25 ธันวาคม 2564 ณ ฮอลล์ 103-104 ไบเทค บางนา

 สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ได้รวบรวมนวัตกรรมจากผู้ประกอบการที่มีศักยภาพทั้งด้านธุรกิจด้านการค้าและการตลาดออนไลน์ ธุรกิจรับจ้างผลิต ธุรกิจด้านการศึกษา และธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับผู้สูงอายุครบวงจร รวมทั้งสิ้นกว่า 250 บริษัท โดยตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง 3 วัน ตั้งเป้าหมายมีจำนวนผู้เข้าชมประมาณ 10,000 คน และเกิดการซื้อ-ขายสินค้าและบริการไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท โดยรายละเอียดและความน่าสนใจของทั้ง 4 งาน มีดังนี้

1.) e-Biz Expo 2021 (อีบิสเอ็กซ์โป 2021) งานแสดงสินค้าบริการด้านธุรกิจออนไลน์ที่รวบรวม Online Solutions เพื่อตอบโจทย์และเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจ ประกอบไปด้วย e-Commerce, Digital Marketing, Business Solutions, Fintech, Logistics & Fulfillment Services

2.) OEM Manufacturer Expo 2021 (โออีเอ็ม แมนูแฟคเจอเรอ เอ็กซ์โป 2021) งานแสดงสินค้าและบริการที่รวบรวมผู้รับจ้างผลิตครบวงจรที่ได้มาตรฐาน จัดร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ช่วย “สร้างอาชีพทางเลือก” ตอบโจทย์ผู้ที่กำลังมองหาโอกาสสร้างช่องทางหารายได้ ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ และอยากสร้างแบรนด์สินค้าของตัวเอง  ประกอบไปด้วย 6 หมวดหมู่ผู้รับจ้างผลิต ทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ด้านความงาม, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค, ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ และบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

สำหรับงาน e-Biz Expo และ OEM Manufacturer Expo 2021 มีสินค้าและบริการเด่น เช่น ระบบการการทำงานโดย AI Technology จัดสต๊อก เช็คสต๊อก Inventory ออกบิล ตัดสต๊อก โดยลดการทำงานโดยสัมผัส, ระบบบริการการจัดการ Cloud & Information Security เพื่อการทำธุรกรรมการเงิน, Clound-Based Collaboration Platform เพื่อการจัดเก็บ Big Data, การบริการขนส่งและจัดเก็บครบวงจรเพื่อ e-Commerce, การบริการ ERP CRM SCM เพื่อศักยภาพธุรกิจและการบริหาร, BEEFast Application เพื่อการจัดการธุรกิจให้ง่ายเพียงปลายนิ้ว จัดส่งอาหาร จัดการขนส่ง บริการแม่บ้าน รวมถึงการรับจ้างผลิตสินค้าประเภทไฮจีนิค เจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย การรับผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ เครื่องสำอาง และเครื่องดื่มสมุนไพร

ขณะเดียวกันยังมีการจัดสัมมนาที่น่าสนใจ เช่น การสัมมนาหัวข้อ “พลิกเกมสู้ กู้ธุรกิจ” โดย
อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย, การเสวนาหัวข้อ “พลิกให้รอด เมื่อยอดยุบ” เชิญผู้บริหารจาก 6 แบรนด์ดัง ได้แก่

แบรนด์ MAJ (ไหม) Natural skincare , Snow Girl ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม, สารพันมู ผลิตภัณฑ์มหาสังข์ สินค้าเพื่อคนสายมู, เครื่องดื่มชูกำลัง Commando, Touchcare ผลิตภัณฑ์แผ่นฆ่าเชื้อโรค, เซียน ผลิตภัณฑ์ซุปปลาสกัดผสมถั่งเช่า แบรนด์แรกในประเทศไทย  มาร่วมแชร์ประสบการณ์, กิจกรรม “พลิกโอกาสส่งออก” พบตัวแทนผู้ซื้อจาก 3 ประเทศ ลาว บาห์เรน กัมพูชา, สัมมนาหัวข้อ แนวทางการขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์ไทย โดยประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลและเชื่อมโยงธุรกิจสู่ดิจิทัลในยุค Next Normal โดย DEPA และสัมมนาหัวข้อ “การลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์” โดย สำนักคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เป็นต้น

3.) EdTeX 2021 (เอ็ดเท็ค 2021) งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการศึกษา เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้เหมาะกับการเรียนในยุคดิจิทัล โดยแบ่งออกเป็น 5 โซน ได้แก่ Smart Classroom, Smart System, Smart Learning & Technology, Smart Office และ Smart MICE 

มีสินค้าและบริการเด่น เช่น โต๊ะเรียนแบบ Multi-touch-screen อุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ห้องเรียนแบบ Active Learning, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่สามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ด้วยการนำวัตถุจากหน้าจอคอมพิวเตอร์และสามารถผลิตออกมาให้สามารถสัมผัสได้ทางกายภาพ, ระบบแพลตฟอร์มห้องเรียนออนไลน์ ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งแบบ online และ on-site, การใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับสื่อการสอน AR Code และ 3D Mapping รวมทั้งยังมีกิจกรรมไฮไลท์ คือ การโชว์ตัวที่จะพาคุณไปรู้จักกับหุ่นยนต์ครู ที่มีชื่อว่า Miss EDU (Miss Education)  แบบเจาะลึก เทคโนโลยี AI สุดล้ำ ฝีมือคนไทย โดยศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์และทีมทดลองวิจัย

4.) InterCare Asia 2021 (อินเตอร์แคร์ เอเชีย 2021) งานแสดงสินค้านวัตกรรมและบริการสำหรับผู้สูงวัย งานเดียวที่รวมโซลูชั่นตอบโจทย์ลูกหลานหรือคนในครอบครัวที่ต้องการเลือกซื้อเทคโนโลยี สินค้าและบริการ อาทิ สินค้าด้าน Wellness และ Medical รวมไปถึงสินค้าเพื่อการรักษาสุขภาพอย่าง iMedical App Health Monitoring & Data Integration Platform เพื่อช่วยให้การดูแลผู้สูงวัยง่ายขึ้น และช่วยให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดูแลตัวเองในช่วงวิกฤตโควิดได้

มีสินค้าและบริการเด่น เช่น บริการรับ-ส่งผู้ป่วยและผู้สูงอายุให้ถึงมือแพทย์อย่างรวดเร็ว, SENERA Senior Wellness โครงการที่พักสำหรับผู้สูงวัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และดูแลโดยสหวิชาชีพ, iMedical App โดย SmartLife SmartHealth เครื่องมืออัจฉริยะบันทึกไดอารี่สุขภาพและสามารถประมวลผลสรุปกิจกรรมการดำเนินชีวิตได้ และการบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพผ่าน Web Application ที่จะช่วยผู้สูงวัยวางแผนโปรแกรมออกกำลังกาย อาหารสุขภาพ และเสริมอาหาร ช่วยให้ไม่ต้องเดินทางไปพบแพทย์ ในยุค Contactless เช่นเดียวกับการจำหน่ายสินค้าที่น่าสนใจ อาทิ เตียงนอนอัจฉริยะ สำหรับผู้ป่วยติดเตียง, BrainPlus อุปกรณ์สำหรับฟื้นฟูสมอง, อาหารสำหรับผู้สูงวัย ที่มีภาวะกลืนลำบาก, Wheelchair ยืนได้ และนวัตกรรมเครื่องยกและเคลื่อนย้าย เป็นต้นอย่างไรก็ตามการจัดงานครั้งนี้ “นีโอ” ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการความปลอดภัยตามนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าร่วมแสดงงานและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม มีการตรวจ Antigen Test Kit : ATK ซึ่งผู้เข้าร่วมชมงานจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” และทำแบบประเมินความเสี่ยง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ก่อนเข้า-ออกงาน เพื่อติดตามประวัติการเดินทางและความเสี่ยง รวมทั้งต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตรด้วย

 สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเดินทางเข้าร่วมชมทั้ง 4 งานได้ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2564 ณ ฮอลล์ 103-104 ไบเทค บางนา


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net