"ปรเมศวร์" นำทีมกราบนมัสการ พระจุลนายก สร้างกำลังใจลุยหาเสียงเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา

"ปรเมศวร์" นำทีมกราบนมัสการ พระจุลนายก สร้างกำลังใจลุยหาเสียงเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา


วันที่ 16 เม.ย.65 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา กลุ่มเรารักพัทยา หมายเลข 1 พร้อมด้วยคณะผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา หมายเลข 1-6 ครบทั้ง 4 เขต รวม 24 คน ได้เดินทางไปกราบนมัสการสักการะ พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต) วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จ.ชลบุรี

ทั้งนี้ ถือเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยในการหาเสียงสู้ศึกเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ กกต.กำหนดให้มีการเลือกตั้งขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.65 นี้ ตลอดจนเป็นการสร้างกำลังใจที่ดีในการพบปะชาวบ้านในช่วงการเดินหาเสียงเลือกตั้งให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ จนสามารถคว้าชัยชนะจากการเลือกตั้งครั้งนี้ได้มาได้ในที่สุด


นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา กลุ่มเรารักพัทยา หมายเลข 1 กล่าวว่า สำหรับพระจุลนายก หรือพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ชลบุรี เป็นศิษย์ในของพระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ถือเป็นพระภิกษุฝ่ายวิปัสนาธุระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนได้รับความเลื่อมใสยกย่องจากประชาชนและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ รวมทั้งเป็นที่นับถือของกลุ่มเรารักพทัยาด้วยเช่นกันภาพ / ข่าว : ผู้สื่อข่าวคลิกนิวส์ จ.ชลบุรี 


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net