เตือนคนทำธุรกิจพึงระวัง อิทธิพลเส้นใจ เสี่ยงหายนะมาเยือน ถึงขั้นหมดตัว

เตือนคนทำธุรกิจพึงระวัง อิทธิพลเส้นใจ เสี่ยงหายนะมาเยือน ถึงขั้นหมดตัว


ในการประกอบอาชีพทุกสาขาไม่ว่าใหญ่หรือเล็กก็มีความต้องการเหมือนกันคือประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจการค้าต่างๆ มีผลกำไรที่จะนำพาให้กิจการของตัวเองเจริญรุ่งเรือง แต่ในช่วงที่ก่อนจะมีการประกอบการต่างๆนั้นก็จะต้องมีการลงทุน เริ่มจากการวางแผนงานที่จะทำกิจการนั้น ต้องมีเงินลงทุน จัดการเลือกสถานที่ให้เหมาะกับงานที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ หรือการจัดตำแหน่งสถานที่ให้เหมาะสมกับกิจการนั้น แต่การที่จะลงทุนทำกิจการธุรกิจการค้านั้น ในการดำเนินงานจะต้องมีช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม บางท่านก็หาฤกษ์ชัยเอาเอง แต่เมื่อลงทุนทำไปแล้วก็ประสบความล้มเหลวหายนะเกิดขึ้น เนื่องจากยังไม่ได้เวลาที่เหมาะสม แต่ในที่นี้เราจะกล่าวถึงเรื่องการลงทุนกิจการที่เป็นระดับกลางหรือใหญ่เท่านั้น ที่จะต้องใช้แรงงานหลายคนขึ้นไป ซึ่งการลงทุนในลักษณะนี้จะต้องใช้ทุนพอสมควรรวมทั้งจะต้องจัดหา สถานที่ให้เหมาะสม การคมนาคม เครื่องมือเครื่องใช้ในการติดต่อสำหรับให้ลูกค้าสามารถติดต่อได้สะดวก เป็นต้น

การวางแผนงานในการก่อสร้าง  สำหรับโรงงานหรืออาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดใหญ่นั้น ควรจะต้องดูช่วงจังหวะระยะเวลาในการลงทุนทำธุรกิจนั้นเป็นเรื่องสำคัญเช่น จุดอายุเคลื่อนที่เข้าสู่ภายใต้อิทธิพลของเส้นใจซึ่งจะอยู่ในช่วงระหว่างปีที่ 40-43 เป็นช่วงที่มีอุปสรรค ซึ่งเส้นใจนี้เป็น เส้นตัดที่ เส้นพุธ อาทิตย์และเสาร์ เป็นช่วงที่ทำให้เกิด อุปสรรคและหายนะได้ ควรจะต้องให้จุดอายุเคลื่อนที่ผ่านพ้นจดหายนะนี้ไปก่อน แต่ถ้าหากจะลงมือทำเลยในช่วงนี้ก็ต้องดูจังหวะด้วยว่าระยะเวลาในการก่อสร้างจะแล้วเสร็จเมื่อไรถึงจะดำเนินงานได้ แต่หากเสร็จเร็วและยังอยู่ในช่วงที่มีวิบากกรรม ต้องยอมรับในผลประกอบการจะต้องมีอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดา แต่ถ้าหากรอได้ก็อย่าเพิ่งรีบทำ เมื่อจุดอายุใกล้ปีที่ 43 จึงเริ่มลงมือทำการก่อสร้างสถานที่ทำการและลงทุน ประกอบการธุรกิจได้ จะมีความปลอดภัยรอดพ้นจากจุดหายนะได้


 


รูปภาพประกอบเส้นใจบนฝ่ามือขวา จุดอายุ 40 ปี มีวิบากกรรมที่เส้นใจประมาณ 4 ปี จะเกิดเหตุการณ์ อุปสรรคต่างๆ เกี่ยวกับอาชีพการงานธุรกิจต่างๆ ที่จะนำความหายนะมาสู่ตัวเองได้ ถ้าไม่รู้จักช่วงระยะเวลาที่จะหลีกเลี่ยงให้หลุดพ้นจุดตรงนี้ไปได้ นักธุรกิจส่วนใหญ่ที่ติดตามเรื่องราวทางด้านโหราศาสตร์มาบ้างมักจะไม่นิยมลงทุนในช่วงนี้ เพราะเกรงว่าจะเกิดความหายนะอาจหมดตัวได้พยากรณ์โดย รุ่งโรจน์ เปี่ยมพงศ์สานต์


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net