ส่องรหัสชีวิตลายฝ่ามือ อายุ 50-55 เตรียมตัวรับมือเหตุการณ์ย้อนอดีตหวนเกิดซ้ำ

ส่องรหัสชีวิตลายฝ่ามือ อายุ 50-55 เตรียมตัวรับมือเหตุการณ์ย้อนอดีตหวนเกิดซ้ำ


รหัสชีวิตลายฝ่ามือคือลายแทงของชีวิตที่ได้ถูกกำหนดมาแล้วตั้งแต่เกิดจนถึงสิ้นอายุขัย ซึ่งชีวิตจะต้องดำเนินการไปตามที่ลายแทงได้กำหนดตามจุดอายุเป็นช่วงๆของแต่ละปีว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทั้งดีและร้ายตามสัญลักษณ์เครื่องหมายที่บนฝ่ามือ                        

เมื่อจุดอายุเคลื่อนที่มาถึงเครื่องหมายโชคดีหรือโชคร้ายก็จะบังเกิดผลขึ้นมาในช่วงนั้นตามจุดอายุ เมื่อจุดอายุเคลื่อนที่ผ่านพ้นไปแต่ละปีจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตามปีของจุดอายุที่มีทั้งดีและร้าย และเมื่อจุดอายุเคลื่อนที่ไปจนถึงปีที่ 50-55 ในช่วงนี้จะเป็นช่วงการย้อนอดีตที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงอายุ ตั้งแต่ 28-33 จะหวนกลับมาเกิดซ้ำขึ้นอีกในช่วงอายุ 50-55 เช่นเคยมีความสุขโชคดี หรือโชคร้ายในช่วงอายุ 28-33 ก็จะกลับมาเกิดขึ้น ในลักษณะคล้ายกันอีกในช่วงตั้งแต่อายุ 50-55 ทุกคนจะต้องมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น ตามเครื่องหมายรหัสชีวิตของแต่ละท่านเรียกว่าการย้อนอดีต ของชีวิต


รูปที่ 1 เจ้าของฝ่ามือนี้ เมื่อขณะอายุ 28 ถึง 33 ปี จุดอายุอยู่ตรงเครื่องหมายโชคดีตลอด เมื่อจุดอายุเคลื่อนที่มาถึงปีที่ 50-55 ปี ชีวิตก็จะประสบแต่ความโชคดีตลอดเช่นเดียวกัน

รูปที่ 2 เจ้าของฝ่ามือนี้ขณะอายุเมื่อ  28-33 ปี ประสบปัญหาในเรื่องความรักไม่สมหวังตลอด เนื่องจากมีเส้นที่เนินอังคารต่ำวิ่งผ่านมาตัดที่เส้นวาสนาเป็นระยะในแนวขวาง เมื่อจุดอายุถึงปีที่ 50-55 ปี ก็จะเกิดเหตุการณ์ประสบปัญหาเรื่องความรักไม่สมหวังอีกครั้งเช่นเดียวกันเป็นการย้อนอดีตในช่วงนี้

ฉะนั้นผู้ที่ยังมีอายุอยู่ในช่วง 28-33 ปี ควรจะบันทึกเหตุการณ์ชีวิตของแต่ละปีไว้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเพื่อจะได้ไปเทียบเคียงเมื่อจุดอายุเคลื่อนที่มาถึงปีที่มีการย้อนอดีตตั้งแต่ 50-55 ปี  

 พยากรณ์โดย รุ่งโรจน์ เปี่ยมพงศ์สานต์
ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net