เตือนผู้สูงอายุ มีสัญลักษณ์บนฝ่ามือแบบนี้ ระวังวิบากกรรม โรคภัยไข้เจ็บมาเยือน

เตือนผู้สูงอายุ มีสัญลักษณ์บนฝ่ามือแบบนี้ ระวังวิบากกรรม โรคภัยไข้เจ็บมาเยือน


ความเจ็บป่วยของมนุษย์เป็นของคู่กันที่ทุกคนจะต้องพบเจอในแต่ละช่วงของชีวิตที่จะมีความแตกต่างกันของแต่ละโรคขึ้นอยู่กับว่าผู้ใดจะพบกับโรคอะไรร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง แต่ก็จะทำให้กระทบกระเทือนต่อชีวิต ซึ่งก็จะต้องมีการปรับตัว เพื่อการอยู่รอดของชีวิตให้ดำเนินการต่อไปได้ ความเจ็บไข้ได้ป่วยของชีวิตจะมีเครื่องหมายสัญลักษณ์บนฝ่ามืออยู่ในรูปของเส้นแนวนอนหรือเส้นตัดขวางตรงจุดอายุที่จะเกิด ความเจ็บป่วยตามรหัสชีวิตที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วบนฝ่ามือ แล้วแต่ว่าของใครจะพบกับโรคอะไรร้ายแรงหรือบางเบาเป็นไปตามกรรมของผู้นั้นซึ่งทุกคนได้ถูกกำหนดไว้แล้ว ว่าจะต้องเป็นโรคอะไรชนิดไหน ถ้าเป็นโรคที่ร้ายแรงรักษายากก็ต้องใช้เวลาในการรักษานาน หากเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงมากนักก็จะรักษาตัวได้ง่าย กรรมจะเป็นผู้กำหนดให้กับทุกท่าน ช่วงจังหวะระยะเวลาของผู้ที่มีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยมีอยู่หลายระยะซึ่งจะเกิดขึ้นที่เส้นตัดแนวนอนทั้งสิ้น ดังเช่นระยะที่อยู่ในช่วงแรกของผู้ที่เจ็บป่วยบริเวณเส้นสมองที่วิ่งเป็นแนวตัดขวางตรง และที่เส้นใจรวมทั้งเส้นตัดริมฝ่ามือหรือเส้นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคภัยด้วย

แต่ในที่นี้เราจะขอกล่าวเกี่ยวกับโรคภัยช่วงอายุที่อยู่ในรอบ 2 คือผู้สูงอายุ ตั้งแต่อายุ 56 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงที่มีโรคภัยเข้ามาเยือน เราจะขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้ทราบดังนี้

ตัวอย่างภาพประกอบรูปแบบฝ่ามือที่เจ็บป่วยมีโรคภัย โดยจุดอายุจะอยู่ในช่วงที่มีวิบากกรรมเคราะห์กรรมระหว่างอายุ 63-65 ที่อยู่ตรงบริเวณเส้นใจที่มีอิทธิพลในเรื่องวิบากกรรมต่างๆ หมายเลข 3 หากได้รับการรักษาความเจ็บป่วยจนหายเป็นปกติดีก็อย่าเพิ่งชะล่าใจ เนื่องจากจุดอายุจะต้องเข้าสู่เส้นเคราะห์กรรมคือเส้นตัดที่ริมฝ่ามือ ตรงกับจุดอายุ 69-70 ที่คนส่วนใหญ่มักเรียกว่าเส้นสมรสแท้ที่จริงแล้วคือเส้นเคราะห์กรรม หมายเลข 4 อีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้เป็นจุดที่อันตรายมาก คือเส้นที่แยกจากเส้นใจตัดกับเส้นวาสนา หมายเลข 1 ซึ่งตรงกับเส้นตัดที่ริมฝ่ามือ ตรงจุดดอกจัน * ซึ่งจุดนี้เสียชีวิตหรือหมดอายุขัยก็มีมากมาย หากโชคดีรักษาหายก็จะต้องพบกับเคราะห์กรรมจากโรคภัยอีกที่จุดอายุ 77-79 ตรงเส้นหายนะที่หมายเลข 5 นับว่าเป็นเวรกรรมที่ต้องพบกับโรคภัยซ้ำซ้อน                             

สรุปได้ว่าโรคภัยที่เกิดจะต้องอยู่ตรงเส้นที่เป็นเส้นตัดหรือแนวนอนคือเส้นสมองเส้นใจหรือเส้นอื่นๆที่เป็นเส้นตัดในแนวนอนทั้งสิ้น นอกจากนั้นจะต้องดูเส้นอื่นประกอบด้วย และการวัดหาจุดอายุที่ถูกต้อง ซึ่งจุดอายุบนฝ่ามือของแต่ละบุคคลอาจจะแตกต่างกันออกไปตามความยาวของฝ่ามือที่ไม่เท่ากัน ผู้ใดที่มีเส้นลักษณะหรือใกล้เคียงแบบนี้อยู่บนฝ่ามือควรจะต้องหมั่นดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดี เพื่อหลีกเลี่ยงโรคภัยที่จะเข้ามาทำร้ายสุขภาพร่างกายของเราได้  


พยากรณ์โดย :  รุ่งโรจน์ เปี่ยมพงศ์สานต์

ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net