เป็นคนมีพรสวรรค์ หรือ พรแสวง เช็กให้ชัวร์ จากรหัสชีวิตลายฝ่ามือ!!

เป็นคนมีพรสวรรค์ หรือ พรแสวง เช็กให้ชัวร์ จากรหัสชีวิตลายฝ่ามือ!!


พรสวรรค์หรือความสามารถพิเศษที่มีคุณสมบัติโดดเด่นมาตั้งแต่ตัวเราเกิดมาซึ่งมีพรสวรรค์ทางด้านใดด้านหนึ่งเช่นด้านศิลปะการแสดง การกีฬา การคิดค้นประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ การทำอาหาร หรืออาชีพอื่นๆที่ตัวเองถนัดและสามารถกระทำได้ดีเป็นพิเศษกว่าคนอื่นก็ได้ทั้งสิ้น                    

บางคนไม่ได้ร่ำเรียนมาสูงแต่สามารถทำสิ่งนั้นได้เองโดยที่ไม่มีใครสอนเพียงแต่ดูในตำราเล็กน้อยก็สร้างสรรค์สิ่งนั้นได้เช่นบางคนเขียนแบบ ออกแบบได้เองโดยที่ไม่เคย ศึกษาทางด้าน สถาปัตย์กรรมมาเลย หรือประดิษฐ์คิดค้น ทางด้านเกี่ยวกับยานยนต์ ซ่อมแซมแก้ไขดัดแปลงด้วยความสามารถของตัวเอง ซึ่งเราจะได้พบเห็นบ่อยๆเกี่ยวกับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ในด้านสาขาวิชาชีพต่างๆ                    

แต่มีคนจำพวกหนึ่งที่ฝันอยากจะเป็นตามที่ฝัน แต่ได้เป็นอีกแบบหนึ่งไม่ใช่ตามที่ฝันก็มีมากมาย แต่ในขณะเดียวกันเช่นดารานักแสดงบางท่านมีความสามารถในด้านอื่นเช่นร้องเพลงเพราะ นั่นแสดงให้เห็นว่าผู้นั้นมีพรสวรรค์อยู่หลายอย่างในตัวเอง                       

ฉะนั้นคนที่มีพรสวรรค์หลายอย่างหรืออย่างเดียวในตัวเองก็จะต้องเพิ่มประสบการณ์ให้ดียิ่งขึ้นด้วยมิใช่ว่ามีพรสวรรค์แล้วจะประสบความสำเร็จทุกคนเพราะพรสวรรค์แต่ละคนมีระดับต่างกันเก่งมากเก่งน้อยและเป็นไปตามและสาขาของอาชีพที่ตัวเองมีพรสวรรค์ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีพรสวรรค์เลยก็จะต้องไขว่คว้าหาความมีประสบการณ์ความชำนาญ ให้มากที่เรียกว่าพรแสวง เพื่อที่จะได้ทำให้ตัวเองดูโดดเด่นขึ้นมาและประสบความสำเร็จในชีวิตได้เช่นเดียวกัน


รูปที่ 1 มีเส้นตั้งต่อจากเส้นชีวิตขึ้นไปที่เนินพฤหัสบดีบนฝ่ามือซ้าย เป็นเส้นที่เกี่ยวกับเรื่องพรสวรรค์ ความโดดเด่นในเรื่องความสามารถพิเศษที่เหนือกว่าคนอื่น

รูปที่ 2 มือขวามีเส้นตั้งต่อจากเส้นชีวิตขึ้นไปที่เนินพฤหัสบดี หมายถึงเส้นประสบการณ์ชำนาญงาน บางคนไม่มีพรสวรรค์ก็ต้องหาประสบการณ์ความชำนาญให้เกิดขึ้นกับตัวเองเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้เหมือนกันแม้จะด้อยกว่าคนที่มีพรสวรรค์ก็ตาม พยากรณ์โดย : รุ่งโรจน์ เปี่ยมพงศ์สานต์


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net