เส้นวาสนาของคุณเป็นแบบไหน เช็กได้จากรหัสชีวิตลายฝ่ามือ?

เส้นวาสนาของคุณเป็นแบบไหน เช็กได้จากรหัสชีวิตลายฝ่ามือ?


เส้นเสาร์ หรือที่เรียกว่าเส้นวาสนา ซึ่งมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเส้นหลักสำคัญ ที่มีความหมายเกี่ยวกับ ธุรกิจ การงาน การเงิน  การเดินทาง การโยกย้าย  การเปลี่ยนแปลงชีวิตในแต่ละช่วงของจุดอายุ ที่มีการเคลื่อนที่นำพาไปสู่จุดหมายที่กำหนด ซึ่งจะต้องมีทั้งโชคดีประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานหรือโชคร้ายมีอุปสรรคขัดขวาง หรือมีเคราะห์กรรมต่างๆเกิดขึ้นตามจุดเครื่องหมายที่อยู่บนเส้นวาสนาตรงจุดอายุที่กำหนดไว้เป็นช่วง  

               
เส้นวาสนาของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน พลังของการดำเนินชีวิตก็จะแตกต่างกัน ซึ่งจะขอกล่าวถึงเส้นวาสนาหรือเส้นเสาร์ที่เริ่มต้นมาจากเนินจันทร์ และเส้นวาสนาที่เริ่มต้นจากเส้นชีวิตและเป็นเส้นตั้งตรง ในลักษณะ 3 แบบเป็นตัวอย่างดังนี้

รูปที่ 1 เส้นวาสนาเริ่มต้นมาจากเนินจันทร์ หากทำงานในหน่วยงานหรือรับราชการจะได้รับความช่วยเหลือดูแลสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา และบริวาร หากทำอาชีพธุรกิจการค้าก็จะได้รับแรงสนับสนุน อุดหนุนจากผู้มีอุปการะคุณเช่นลูกค้า เป็นต้น


รูปที่ 2 เส้นวาสนาเริ่มต้นจากข้อมือพุ่งขึ้นไปที่เนินเสาร๋โคนนิ้วกลาง จะเป็นผู้ที่ต้องเอาตัวเองเป็นหลักในการทำงานทุกอย่างกว่าจะได้เงิน ต้องเหนื่อยเสียก่อนถึงจะได้เงิน และหากทำงานในหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชามักมองข้ามความสำคัญไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร

รูปที่ 3 เส้นวาสนาเริ่มต้นจากเส้นชีวิต ลักษณะความหมายคล้ายกับเส้นวาสนาตั้งตรงชีวิตที่ต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างมากกว่าจะประสบความสำเร็จ

สรุปได้ว่าเส้นวาสนาที่มาจากเนินจันทร์จะได้เปรียบกว่าผู้ที่มีเส้นวาสนาตั้งตรงหรือเส้นวาสนาที่มาจากเส้นชีวิตจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จได้รับแรงสนับสนุนด้วยพลังของเส้นวาสนามาจากเนินจันทร์ จะทำให้ชีวิตธุรกิจต่างๆหรือการงานอื่นๆได้รับแรงสนับสนุนจากบุคคลภายนอกตามที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ทั้งนี้ผู้ที่มีเส้นวาสนาตั้งตรงหรือมาจากเส้นชีวิตก็ประสบความสำเร็จได้เช่นกันแต่จะต้องลงทุนลงแรงที่เหนื่อยกว่าปกติหลายเท่า  พยากรณ์โดย: รุ่งโรจน์ เปี่ยมพงศ์สานต์


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net