เช็กด่วน! เครื่องหมายโชคดีอยู่จุดนี้ ดวงงานแจ่มว้าว มีโอกาสเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง

เช็กด่วน! เครื่องหมายโชคดีอยู่จุดนี้ ดวงงานแจ่มว้าว มีโอกาสเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง


บุคคลที่ต้องการความก้าวหน้าความมั่นคงของอนาคต การยึดอาชีพที่เป็นหลักในการทำมาหากิน เช่นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทที่มีความมั่นคง หรือบริษัทอื่นๆที่มีพนักงานมากที่ใช้หลักการบริหารงานบุคคลเป็นหลักด้วย ทุกคนที่ทำงานในหน่วยงานก็ต้องหวังที่จะมีตำแหน่งความเติบโตในหน้าที่การงานให้เจริญรุ่งเรือง ซึ่งก็จะต้องได้รับการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานนั้นๆ                          

ความก้าวหน้าการเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานหรือได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นรวมทั้งได้รับความโชคดีในตำแหน่งหน้าที่การงานนั้นๆซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นการเลื่อนขั้นก็ได้ คือการได้รับความดีความชอบความไว้วางใจในระดับหนึ่ง ซึ่งคล้ายเป็นแนวทางในการเลื่อนตำแหน่ง ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ได้รับความดีความชอบมีกำลังใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไป สำหรับรหัสชีวิตลายฝ่ามือ ในเรื่องอาชีพการงานก็มีเครื่องหมายสัญลักษณ์บ่งบอกว่าผู้นั้นจะได้รับตำแหน่งหรือได้รับความดีความชอบเช่นเดียวกันดังตัวอย่างที่จะนำเสนอต่อไปนี้


ในรูปภาพจะเห็นเครื่องหมายโชคดี Victor. อยู่ที่เส้นวาสนาและเส้นอาทิตย์คือ เส้นปรับสถานภาพหรือตำแหน่งหน้าที่การงาน จะได้รับความโชคดีอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการงานเช่นได้ตำแหน่งใหม่หรือได้รับการโปรโมท เลื่อนขั้นตำแหน่งงาน การได้รับรางวัลพิเศษรวมทั้งได้ทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศเป็นไปได้ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ถ้าหากเครื่องหมายลักษณะนี้อยู่กับบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ทำราชการหรือลูกจ้าง ก็จะได้รับความโชคดีในเรื่องการทำมาหากินค้าขาย คือมีความโชคดีในเรื่องการงาน  ฉะนั้นเครื่องหมายนี้จึงเปรียบเสมือนการส่งเสริมชีวิตให้ประสบความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและอาชีพ ส่วนตัวที่ตัวเองทำอยู่ เครื่องหมายนี้จะอยู่จุดใดจุดหนึ่งของฝ่ามือตามจุดอายุที่รหัสชีวิตได้กำหนดไว้ ลองสำรวจตัวเองว่ามีเครื่องหมายแบบนี้อยู่หรือไม่ พยากรณ์โดย: รุ่งโรจน์ เปี่ยมพงศ์สานต์


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net