เคราะห์กรรม หายนะ รหัสชีวิตบนฝ่ามือไม่สู้ดี สามารถหลีกเลี่ยงได้ แค่ปรึกษานักพยากรณ์ที่รู้จริง

เคราะห์กรรม หายนะ รหัสชีวิตบนฝ่ามือไม่สู้ดี สามารถหลีกเลี่ยงได้ แค่ปรึกษานักพยากรณ์ที่รู้จริง


สิ่งที่ได้รับฟังจากลูกค้าที่มารับการพยากรณ์ลายมือส่วนใหญ่จะถามว่าเมื่อไรฉันจะรวยสักที ต้องถามกลับไปว่า ปัจจุบัน คุณทำอาชีพอะไร แต่หากตอบว่า ขณะนี้ว่างงานไม่ได้ทำอะไรเลย กำลังหางานอยู่ ซึ่งจะขอชี้แจงให้ทราบดังนี้ รหัสชีวิตบนฝ่ามือของคนเรามีเครื่องหมายทั้งโชคดีและโชคร้ายปรากฏอยู่บนฝ่ามือตามจุดอายุที่กำหนดไว้ เมื่อจุดอายุเคลื่อนที่มาถึงตรงเครื่องหมายโชคดี ก็จะประสบความโชคดี มีความสำเร็จในเรื่องอาชีพการงาน แต่หากท่านนั้นไม่ได้ทำอาชีพอะไร หรือกำลังว่างงานอยู่ เมื่อจุดอายุเคลื่อนที่มาถึงเครื่องหมายโชคดีก็จะไม่บังเกิดผลเพราะรหัสชีวิตจะไม่ส่งเสริมพลังงานให้กับผู้นั้น จุดอายุก็จะผ่านเลยไปไม่มีผลอะไรต่อชีวิต แม้จะอยู่ในช่วงที่มีความโชคดีก็ตาม                         

สำหรับจุดอายุ นั้นจะเดินตามเข็มนาฬิกาไม่มีวันหยุดจนสิ้นอายุขัยหรือเสียชีวิตโดยกะทันหันจะหยุดทำงานทันที โดยเฉพาะบนฝ่ามือของคนทั่วไปรหัสชีวิตที่ได้วางกำหนดเรื่องราวไว้ตามเครื่องหมายรหัสชีวิตมีอยู่ 2 รอบของชีวิต เมื่อจุดอายุเคลื่อนที่จนสิ้นรอบแรกของฝ่ามือก็จะเริ่มต้นใหม่ สิ่งต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตก็จะหวนกลับมาอีกครั้ง แต่ในที่นี้เราจะขอกล่าวถึงผู้ที่ประกอบอาชีพเท่านั้นที่ไม่ได้อยู่ระหว่างว่างงาน เมื่อจุดอายุเคลื่อนที่มาถึง เครื่องหมายโชคดีก็จะบังเกิดความโชคดีประสบความสำเร็จ หรือเมื่อจุดอายุเคลื่อนที่มาถึงเครื่องหมายหายนะก็จะบังเกิดความผิดหวังไม่สมหวัง ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องการงาน ซึ่งรหัสชีวิตก็จะทำงานส่งเสริมพลังให้กับเจ้าของฝ่ามือนั้นที่มีทั้งดีและร้ายตามเครื่องหมายของรหัสชีวิตเท่านั้น ฉะนั้นผู้ที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องพลังหรือรหัสชีวิตของคนเราต้องเข้าใจตามนี้ด้วยว่าความแตกต่างของคนที่มีอาชีพและไม่มีอาชีพตามที่กล่าวมานี้


รูป A เนินบนฝ่ามือขวาที่มีเครื่องหมายโชคดี หมายเลข 1 เนินอาทิตย์  2 เนินเสาร์  3 เนินพฤหัสบดี มีเครื่องหมายโชคดีอยู่ที่เนินทั้ง 3 เมื่อจุดอายุเคลื่อนที่มาถึงบริเวณนี้ที่จุดอายุประมาณ 49 ปี พลังของรหัสชีวิตก็จะส่งเสริมให้อาชีพการงานของผู้นั้นเจริญรุ่งเรือง แต่ถ้าผู้นั้นว่างงานหรือไม่ได้ทำอะไรจุดอายุก็จะผ่านเลยไปพลังของเนินจะไม่มีผลแห่งความโชคดี

รูป B มีเส้นหายนะรออยู่บนฝ่ามือขวาที่จุดอายุ 47 ปีโดยประมาณ เมื่อจุดอายุเคลื่อนที่มาถึงเส้นหายนะนี้ก็จะบังเกิดความหายนะขึ้นมาโดยเฉพาะผู้ที่ทำอาชีพการงาน หากลงทุนในการประกอบอาชีพธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ และผู้ที่ทำธุรกิจอยู่แล้ว แต่ต้องการขยายงานในช่วงนี้ก็จะมีอุปสรรคขัดขวางหรือหายนะเกิดขึ้น ซึ่งตัวอย่างเจ้าของฝ่ามือนี้เสียหายจากการลงทุนการค้า สูญเสียเงินนับหลายล้านบาทโดยไม่รู้ตัวเองว่ามีเส้นหายนะรออยู่บนฝ่ามือ หากเจ้าของฝ่ามือนี้รู้ล่วงหน้าหรือช่วงนั้นไม่ได้ทำอะไรก็จะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจุดอายุก็จะเคลื่อนที่ผ่านไป ความสูญเสียก็จะไม่บังเกิดขึ้นเรื่องราวตามที่กล่าวมานี้จะเป็นไปตามรหัสชีวิตที่แสดงเป็นสัญลักษณ์ไว้บนฝ่ามือของทุกคน แต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าจะมีเคราะห์กรรมหายนะรออยู่ เราก็สามารถหลีกเลี่ยงได้จะมีความปลอดภัย แต่ถ้าเราไม่รู้แล้วยังกระทำลงไปในสิ่งที่เครื่องหมายโชคร้ายได้วางกับดักเอาไว้ก็จะเกิดเหตุการณ์เคราะห์กรรมนั้นขึ้น แล้วถ้าสำหรับคนที่ไม่รู้เลยจะทำอย่างไรจะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไร ก็ต้องปรึกษานักพยากรณ์ที่รู้จริง ในการวางแผน แนะนำเพื่อมีโอกาสรับความโชคดีหรือหลีกเลี่ยงความโชคร้ายเคราะห์กรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามช่วงระยะเวลาของจุดอายุที่จะเคลื่อนที่ไปถึงณจุดนั้น จะต้องมีการคำนวณระยะเวลาและความยาวของฝ่ามือว่าจะเกิดเหตุการณ์โชคดีหรือโชคร้ายเมื่อไร หากต้องการทราบรายละเอียดต่างๆโปรดปรึกษากับเราได้ เพื่อความกระจ่างในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตที่จะเป็นไปด้วยดีตามรหัสชีวิตบนฝ่ามือของท่าน

พยากรณ์โดย: รุ่งโรจน์ เปี่ยมพงศ์สานต์


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net